Green business team.

Czym jest Direct Search?

Direct Search oznacza w dokładnym tłumaczeniu poszukiwanie bezpośrednie. Jest to jeden ze sposobów poszukiwania na rynku specjalistów, fachowców z danej,

Czytaj więcej

Co nowego w rekrutacji?

Wg raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy z 2015 r. w  zakresie polityki  kadrowej, a w szczególności w zakresie rekrutacji  pracowników, rekomenduje

Czytaj więcej