Czym jest Direct Search?

Direct Search oznacza w dokładnym tłumaczeniu poszukiwanie bezpośrednie. Jest to jeden ze sposobów poszukiwania na rynku specjalistów, fachowców z danej, konkretnej branży lub dziedziny.

Metoda ta polega na bezpośrednim dotarciu dokładnie do osób, które z dużym prawdopodobieństwem będą spełniały większość, a czasami nawet wszystkie wymogi ustalone przed rozpoczęciem procesu rekrutacji. Jest to sposób działania wykorzystywany głównie przy poszukiwaniu kandydatów sprawdzonych w działaniu, z doświadczeniem.

Pozyskanie najlepszych pracowników wymaga od firm rekrutacyjnych bardzo dobrej znajomości charakterystyki różnych branż oraz odpowiedniej świadomości tendencji na rynku pracy w każdej z dziedzin, w których „wyławiani” są konkretni kandydaci.

Na czym dokładnie polega metoda Direct Search?

Direct Search zakłada:
– rozpoznanie sytuacji rynkowej konkretnych grup pracowniczych,
– identyfikację konkretnych grup zawodowych,
– wstępną wymianę informacji z szerszą grupą przedstawicieli danej grupy zawodowej,
– dotarcie do najlepszych specjalistów (będących potencjalnymi kandydatami),
– przedstawienie wybranym kandydatom szczegółów oferty,
– negocjacje warunków pomiędzy stronami.

Istotne jest w tym przypadku, iż negocjacje warunków, ze względu na ograniczoną podaż profesjonalistów z doświadczeniem w swojej dziedzinie, odbywają się zarówno pomiędzy Agencją pracy a Pracodawcą, ale też pomiędzy Agencją Pracy i kandydatem.
Są one niejednokrotnie powtarzalne, ze względu na fakt, że stroną „dyktującą warunki” może być zarówno Pracodawca, ale także kandydat potencjalnie zainteresowany danym stanowiskiem.

Z metody Direct Search nie korzysta się w przypadku, gdy rekrutacja ma charakter masowy chyba, że dotyczy ona specyficznej, zamkniętej i nielicznej grupy specjalistów, do których bardzo trudno jest dotrzeć (lub jest to bardzo utrudnione) wykorzystując inne metody.