Co nowego w rekrutacji?

Wg raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy z 2015 r. w  zakresie polityki  kadrowej, a w szczególności w zakresie rekrutacji  pracowników, rekomenduje się korzystanie ze wsparcia agencji pracy, gdyż mogą one dostarczyć pracodawcy profesjonalnej opinii na temat kandydata, po jego wcześniejszym zweryfikowaniu.

W obszarze rekrutacji coraz większą wagę przywiązuje się do kompetencji miękkich, czyli do umiejętności osobistych i interpersonalnych danej osoby, a ich dokładna weryfikacja możliwa jest zazwyczaj jedynie dzięki skorzystaniu z usług agencji pracy.

Jako People Solutions Europe przeprowadzamy testy psychologiczne i ich analizę. Specjalizujemy się w wyszukiwaniu kandydatów na stanowiska menedżerskie oraz samodzielne eksperckie.